O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w roku 2008. Grupa entuzjastów złożona z rodziców, osób zawodowo pomagających niepełnosprawnym stwierdziła, że warto sformalizować pewne działania, które były podejmowane do tej pory. Zmagania z rejestracją trwały dość krótko i  24 października 2008 r. stowarzyszenia oficjalnie zaczęło istnieć jako osoba prawna. Komitet założycielski tworzyli: Grażyna Kopczyńska, Alina Wojciechowska, Tomasz Dominiak

Od początku podstawowym terenem działania był powiat radziejowski i tak jest cały czas. Działania stowarzyszenia skoncentrowały się na wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uznaliśmy, ze ta grupa jest szczególnie narażona na marginalizację społeczną i najbardziej bezbronna.Specyfika niepełnosprawności intelektualnej powoduje, iż osoby te stale wymagają pomocy i wsparcia innych osób, a i ich sytuacja może się zmieniać na lepsze tylko wtedy gdy to wsparcie istnieje.

W roku 2010 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia zbierania środków z 1% podatku od osób fizycznych.

Na co dzień prowadzimy zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Spotykanie się i wykonywanie rękodzieła ma dla nas wymiar zarówno towarzyski, jak i integracyjny i rehabilitacyjny. Staramy się aby osoby niepełnosprawne nie były wykorzenione z przestrzeni publicznej, aby poznawały otaczający świat i stawały się samodzielne na tyle o ile jest to możliwe.

Obecny skład zarządu:

  • Jadwiga Szyszkowska-Jankowska
  • Renata Włodarczyk
  • Justyna Franczak

Obecny skład komisji rewizyjnej:

  • Halina Wesołowska
  • Agnieszka Wilińska
  • Barbara Wawrzyniak