Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie

Od listopada 2016 nasze stowarzyszenie realizuje w partnerstwie projekt, którego celem jest utworzenie modelu wsparcia dorosłych  osób niepełnosprawnych intelektualnie. „Jak usamodzielniać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak prowadzić wsparcie środowiskowe na rzecz tych osób, jak efektywnie edukować ich rodziny i jak połączyć doświadczenia publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających” na tymi i innymi kwestiami pracujemy w 30 osobowym zespole ekspertów. Więcej o projekcie na stronie www.federacja-ngo.pl

Styczeń 27, 2017