Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze 20 luty 2020r.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia w dniu 20 lutego 2020 roku na Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze.
Godzina – 16.30
Miejsce – ul. Szkolna 28b

Proponowany program:
1.Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań za 2019 rok.
4. Opinia Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad sprawozdaniami +absolutorium.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu I Komisji Rewizyjnej.
7. Wybory
8. ogłoszenie komisji skrutacyjnej i przyjecie uchwał w sprawie wyborów.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

7 lutego, 2020