Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze 27 luty 2018r.

Zapraszamy w dniu 27 lutego 2018 roku na Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze.
Godzina – 15.30
Miejsce – ul. Szkolna 28b

Proponowany program:
1.Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań za 2017 rok.
4. Opinia Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad sprawozdaniami +absolutorium.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu I Komisji Rewizyjnej.
7. Wybory
8. ogłoszenie komisji skrutacyjnej i przyjecie uchwał w sprawie wyborów.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Luty 7, 2018